O nasCertyfikatyProduktyUsługiKontakt z namiPobieranie pliku
Nasi klienci
Nasz zespół
Doświadczenie
Oferty pracy
Oferta

Klientom, którzy planują wdrożenie nowego systemu informatycznemu oraz już wdrażającym bądź rozwijającymi swoje systemy IT oferuję następujące usługi:

Kompleksowe kierowanie projektem wdrożenia systemu informatycznego
Realizacja projektu wdrożenia systemu informatycznego zaczyna się już z chwilą uświadomienia sobie przez Zarządu firmy konieczności posiadania sprawnego narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszym zadaniem jest przygotowanie celów stawianych systemowi, oczekiwanych korzyści osiągniętych z jego wdrożenia oraz wymagań dotyczących jego funkcjonalności. Kolejnym zadaniem jest wybór najlepszego produktu i partnera wdrożeniowego oraz negocjacja treści umowy wdrożeniowej. Dopiero wówczas można przystąpić do organizowania zespołu wdrożeniowego i rozpoczęcia prac związanych z implementacją zakupionego systemu. Kluczową postacią w całym tym przedsięwzięciu jest osoba Kierownika Projektu. To od jego umiejętności, wiedzy i doświadczenia zależy sukces całego projektu. Warto więc wybrać osobę, która jest profesjonalistą w tym zakresie, a więc posiada nie tylko umiejętności z zakresu kierowania projektem i zespołem ludzkim oraz zna metodologię implementacji systemów IT ale także posiada wiedzę i doświadczenie merytoryczne, rozumie procesy biznesowe firmy, potrafi podejmować decyzje przekładające się na udane wdrożenie aplikacji. Tylko taka osoba będzie umiała zapewnić dobrą współpracę zespołu z partnerem wdrożeniowym, sprawną komunikację osób zaangażowanych w realizację projektu z Zarządem firmy, będzie potrafiła także pokierować zmianami organizacyjnymi będącymi następstwem wdrożenia nowego systemu IT.

Wdrożenie systemów klasy Business Intelligence, Hurtownia Danych, CRM, Supply Chain Management zintegrowanych z systemem ERP
Często firmy, które posiadają sprawnie funkcjonujący system ERP potrzebują dodatkowych narzędzi IT wspomagających planowanie strategiczne, ułatwiających wspierających procesy decyzyjne bądź zapewniające większą efektywność posiadanych zasobów. Chętnie pomogę w wyborze najlepszego rozwiązania oraz poprowadzę projekt wdrożenia tej klasy rozwiązań IT.

Wdrożenie nowych modułów bądź rozbudowa funkcjonalności dla już działającego systemu informatycznego
Klienci, którzy na co dzień korzystają z systemu informatycznego bardzo często potrzebują jego rozbudowy o nowe obszary i funkcje, które do tej pory nie zostały objęte implementacją. Najczęściej wykorzystuje się w takich przypadkach możliwości nowych, nie uruchomionych dotychczas modułów aplikacji. Jednak często zdarza się, że konieczne jest zaprojektowanie i wdrożenie zupełnie nowych funkcjonalności od podstaw. Jest to trudne zadanie, ale zwykle takie rozwiązanie „szyte na miarę” przynosi klientowi największe korzyści.

Migracja do nowszej wersji systemu
Przejście na nową wersję systemu informatycznego to nie tylko zadanie dla zespołu IT. Często nowe wersje systemów IT mają inną architekturę rozwiązania, posiadają nowe bądź zmodyfikowane funkcjonalności, które dotychczas albo nie były wykorzystywane w ogóle lub też zostały wykonane specjalne rozszerzenia funkcjonalne, by system sprostał oczekiwaniom klienta. Migracja do nowszej wersji wymaga szeregu decyzji dotyczących wykorzystania nowych możliwości systemu oraz ścisłej współpracy zespołu IT z biznesem.

Migracja (roll-out) funkcjonującego rozwiązania do innych oddziałów / jednostek / lokalizacji firmy
Tego typu przedsięwzięcia wymagają sprawnego pokierowania, by efekty uzyskane były w stosunkowo krótkim czasie i przy jak najmniejszym ryzyku. Pomimo, że sama funkcjonalność systemu jest z reguły sprawdzona i stabilna, realizacja takiego projektu związana jest z wykonaniem szeregu działań organizacyjnych i wymaga doświadczonego Kierownika Projektów.

Zarządzanie działem IT, kierowanie procesami informatyzacji firmy
Firmy potrzebują nowoczesnych rozwiązań informatycznych by móc sprawnie i szybko rozwijać się, powiększać udział w rynku, maksymalizować osiągane marże czy też podnosić swoją wartość. Zadaniem działu IT jest ścisła współpraca z „biznesem” w taki sposób, by umieć zaproponować, zaprojektować, a następnie wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązania informatyczne. W sprawnych organizacjach dział informatyki potrafi być inicjatorem zmian organizacyjnych, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań IT może istotnie wpływać na optymalizację procesów, usprawnienie obiegu dokumentów, szybkość uzyskiwania właściwie przygotowanych raportów i analiz itp.
Na efektywność informatyzacji firmy i rolę działu IT w przedsiębiorstwie kluczowy wpływ ma osoba jego lidera. Menadżer IT musi posiadać bogate doświadczenie związane z projektowaniem i wdrażaniem narzędzi informatycznych wspierających biznes. Bez takiej osoby rola IT często koncentruje się na sferze technicznej (poczta elektroniczna, serwery, sieci itp.) lub ogranicza się jedynie do podtrzymywania wdrożonych wcześniej rozwiązań.