O nasCertyfikatyProduktyUsługiKontakt z namiPobieranie pliku
Nasi klienci
Nasz zespół
Oferta
Oferty pracy
Doświadczenie

Firma:
Grupa Barlinek S.A. Kielce
www:
www.barlinek.com.pl
Branża:
Produkcja
Okres realizacji:
od 2009
System:
IFS Aplication
Stanowisko w projekcie:
Kierownik Projektu (po stronie Klienta)
Odpowiedzialny za:
Przygotowanie projektu: Dziennik Inicjacji Projektu, harmonogram wdrożenia. Negocjacje umowy z dostawcą
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje wdrożenie Systemu IFS (produkcja, dystrybucja, zakupy, finanse w Spółkach Grupy Barlinek S.A.
Zakres projektu obejmuje wdrożenie systemu IFS w spółkach w Rumuni, Ukrainie, Niemczech, Rosji . Zakres wdrożenia obejmuje także integrację systemu IFS z systemami w Rosji i na Ukrainie.
Firma:
Polskie LNG sp. z o.o. Warszawa
www:
www.polskielng.pl
Branża:
Dystrybucja gazu
Okres realizacji:
od 2008 o 2009
System:
CDN Optima
Stanowisko w projekcie:
Kierownik Projektu (po stronie Klienta)
Odpowiedzialny za:
Przygotowanie specyfikacji wymagań, przeprowadzenie postępowania przetargowego, negocjacja umowy, kompleksowe prowadzenie projektu
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje wdrożenie Systemu CDN w spółce ( dystrybucja, zakupy, finanse w
Zakres projektu obejmuje wdrożenie systemu całego rozwiązania w terminie 2 miesięcy
Firma:
Mondi Szczecin S.A. Szczecin
www:
www.mondigroup.com
Branża:
Produkcja
Okres realizacji:
od 2007 - 2008
System:
SAP
Stanowisko w projekcie:
Kierownik Projektu (po stronie Klienta)
Odpowiedzialny za:
Przygotowanie projektu: Dziennik Inicjacji Projektu, harmonogram wdrożenia. Negocjacje umowy z dostawcą
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje wdrożenie Systemu SAP . Zakres wdrożenia obejmuje integracje z systemem produkcyjnym OMP oraz systemem dystrybucyjnym.
Firma:
Ultra Pack S.A. Szczecin
www:
www.ultrapack.pl
Branża:
Produkcja
Okres realizacji:
od 2005-2006
System:
Plantour, Cube
Stanowisko w projekcie:
Kierownik Projektu (po stronie Klienta)
Odpowiedzialny za:
Wyszukanie oferty, negocjacje z dostawcą, kierowanie projektem
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje wdrożenie systemu optymalizacji transportu Plantour i Cube.System na podstawie towaru na magazynie oraz map cyfrowych GIS proponował najbardziej optymalne trasy dla samochodów. Oszczędności z tytułu wdrożenia systemu wynosiły 10 % całkowitych kosztów transportu
Firma:
Ultra Pack S.A. Szczecin
www:
www.ultrapack.pl
Branża:
Produkcja
Okres realizacji:
od 2003-2005
System:
MFG/PRO
Stanowisko w projekcie:
Kierownik Projektu (po stronie Klienta)
Odpowiedzialny za:
Przygotowanie i prowadzenie projekty
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje wykonanie mapy procesów z wykorzystaniem Igrafix. Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór dostawcy i negocjacje umowy. Kompleksowe wdrożenie systemu ERP (dystrybucja, produkcja, finanse, BI) włącznie z optymalizacją produkcji i HR