O nasCertyfikatyProduktyUsługiKontakt z namiPobieranie pliku
Zarządzanie projektami
Doradztwo przy wyborze rozwiązania ERP
Kompleksowe zarządzanie informatyką

Efektywne zarządzanie działem IT zgodnie z ITIL

Czy znasz zasady postępowania, które usprawnią funkcjonowanie działu IT w Twojej firmie ? Czy wiesz, że istnieje sprawdzony w wielu miejscach na świecie zbiór dobrych praktyk związanych zarządzaniem zasobami IT ? Mowa tutaj o ITIL, najpowszechniejszym i akceptowanym na całym świecie podejściu do zarządzania usługami informatycznymi.
Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną nie ogranicza się do umiejętności konfiguracji serwerów i tworzenia kont sieciowych użytkowników.
Często małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają osoby o wykształceniu technicznym na stanowiska Dyrektorów działu informatycznego. Ci z kolei ograniczają zarządzanie działem i jego zasobami do instalacji oprogramowania antywirusowego oraz zmuszenia użytkowników do cyklicznych zmian haseł. A przecież informatyka jest taką samą dziedziną, jak produkcja, logistyka czy zaopatrzenie
Zadaniem działu IT jest ścisła współpraca z „biznesem” w taki sposób, by umieć zaproponować, zaprojektować, a następnie wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązania informatyczne. W sprawnych organizacjach dział informatyki potrafi być inicjatorem zmian organizacyjnych, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań IT może istotnie wpływać na optymalizację procesów, usprawnienie obiegu dokumentów, szybkość uzyskiwania właściwie przygotowanych raportów i analiz itp.
Na efektywność informatyzacji firmy i rolę działu IT w przedsiębiorstwie kluczowy wpływ ma osoba jego lidera.
Państwo korzyści z Naszych usług:
  • Wsparcie zarządzania działem IT przy wykorzystaniu dobrych praktyk ITIL
  • Wieloletnie doświadczenie w różnych przedsiębiorstwach o różnym profilu działania
  • Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT
  • Pełne wsparcie biznesu
  • Stworzenie polityki zarządzania informacją
  • Stworzenie polityki bezpieczeństwa opartej na normie ISO 27001
  • Audit środowiska IT