O nasCertyfikatyProduktyUsługiKontakt z namiPobieranie pliku
Doradztwo przy wyborze rozwiązania ERP
Kompleksowe zarządzanie informatyką
Zarządzanie projektami

 

Kompleksowe kierowanie projektem wdrożenia systemu informatycznego

Niezależny menadżer projektu to przede wszystkim obiektywna ocena korzyści i zagrożeń związanych z przedsięwzięciem, zwiększenie bezpieczeństwa jego realizacji oraz odciążenie pracowników przedsiębiorstwa od zadań operacyjnych związanych z jego zarządzaniem.
Wdrożony i używany przez  Nas standard zarządzania projektami opiera się na metodyce PRINCE2, która zawiera w sobie doświadczenia z wielu lat dobrej praktyki zarządzania projektami oraz oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście do zarządzania. Dzięki temu możliwe jest stosowanie tej metodyki zarówno do nieskomplikowanych, jak i bardzo złożonych projektów.
Państwo korzyści z Naszych usług:

  • Wsparcie przy tworzeniu budżetu i harmonogramu
  • Uzyskanie efektywnego środowiska zarządzania 
  • Regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych oraz kontrolę wszelkich odchyleń od planu
  • Zaangażowanie decydentów we właściwym czasie i miejscu w trakcie realizacji projektu
  • Uzyskanie warunków do dobrej komunikacji pomiędzy wykonawcami projektu, szefami projektu oraz organizacją
  •  Profesjonalny nadzór, dający możliwość osiągnięcia celów strategicznych związanych z realizacją projektu informatycznego