O nasCertyfikatyProduktyUsługiKontakt z namiPobieranie pliku
iGrafx Process
iGrafx FlowCharter Professional

 

 Opis programu

W dzisiejszych czasach biznes jest niesamowicie skomplikowany. Łańcuchy dostaw, systemy ERP, e-commerce, jakość, just-in-time, nowe dyrektywy prawne, przepisy, ciągle skracające się cykle życia produktów - to tylko niektóre elementy, które wymagają nowatorskiego podejścia do biznesu. Kierowanie organizacją i zarządzanie ścieżkami, po których ma iść Twój biznes nie wymaga jedynie wyboru odpowiednich narzędzi, ale zmusza do wyboru najlepszych rozwiązań w zakresie każdego pojedynczego procesu. iGrafx FlowCharter  jest najnowszą wersją programu FlowCharter. Pakiet ten to narzędzie o ogromnych możliwościach w zakresie projektowania diagramów, wykresów i innych elementów.
W czasie, kiedy technologia sprawiła, że informacja jest ogólnodostępna, możemy zaobserwować zjawisko zwane przeładowaniem informacyjnym. iGrafx FlowCharter  umożliwia komunikację zapewniającą natychmiastowy dostęp do szukanych danych i odczytanie tylko tych informacji, którymi jesteśmy w danej chwili zainteresowani. iGrafx FlowCharter  redukuje wszelkie przeszkody, jakie możesz napotkać w procesie w zakresie tworzenia i utrzymywania aktualnych informacji o­n-line. Łatwe w użyciu funkcje zapewniają szybką i bezproblemową publikację materiałów w sieci www, eksport do prezentacji czy drukowanie.
 
 Zalety pakietu

Publish Web Project - publikuj katalog iGrafx i dokumentację pomocniczą na stronach www za pomocą jednego kliknięcia myszką. Podkatalogi i linki dokumentu pozostają aktywne, gdy diagramy są publikowane z wykorzystaniem technologii Java.
 
Publish to Microsoft Office and WordPerfect applications - Eksportuj odpowiednio ponumerowane duże diagramy do innych aplikacji. Każda strona diagramu jest publikowana na osobnej stronie aplikacji docelowej.
 
Import Process Data - Kreator Importu Bazy Danych łączy kształty i szablony z danymi zewnętrznymi. Po odpowiednim ustawieniu linków, diagram może być odświeżany i modyfikowany przez dane zewnętrzne w dowolnym momencie.
 
Improved Shape Notes - Podczas przemieszczania się kursorem w obrębie obiektów zawierających informacje i uwagi zaobserwuj pojawiające się okienko pop-up. Na żądanie funkcja ta może zostać deaktywowana. Formatowanie jest zachowywane również po dokonaniu procedury eksportu do formatu Web Java.
 
iGrafx Process Central Ready - Instalator iGrafx FlowCharter  zawiera klienta Process Central . iGrafx Process Central dostarcza informację o wersji, zapytaniach, akceptacji, kontroli dostępu, pokazuje pasek postępu a także umożliwia zarządzanie tymi wszystkimi informacjami. Informacje dostarczane przez iGrafx Process Central są widoczne poprzez przeglądarkę internetową (nie jest wymagany żaden specjalny plug-in).
 
Flexible Printing - Dzięki tej funkcji możesz swobodnie zarządzać wydrukiem dużych diagramów. Możesz np. drukować tylko wybrane elementy diagramu albo całe strony. Możliwy jest wydruk jedynie wybranych stron.
 
Links Tree View - Wszystkie linki do plików zewnętrznych oraz wewnętrznych procesów są wyświetlane w pasku eksploratora.
 
Improved Size and Align Commands - Znak "kotwicy" jest podświetlany, gdy wybierzesz kilka obiektów jednocześnie na diagramie. Używając polecenia 'Make Same Size and Align' znak "kotwicy" stanowi bazę i umożliwia zmianę wymiarów i stylu wszystkich zaznaczonych obiektów jednocześnie.
 
Cause and Effect Diagram - Nowy typ diagramu o nazwie 'Cause & Effect' definiuje przestrzeń roboczą wraz z domyślnym diagramem szkieletowym, arkuszem statystycznym i wykresem Pareto. Wszystkie te elementy są ze sobą połączone. Dla przykładu, jeśli zmienimy jakąkolwiek daną w arkuszu, również w diagramie szkieletowym jak i w wykresie zobaczymy naniesioną poprawkę.
 
Autozoom When Typing - Małe okienko tekstowe jest automatycznie powiększane, gdy dokonujesz zmian w tekście.
 
Learning iGrafx FlowCharter 2003 - Tutoriale wspomagające tworzenie diagramów, map procesów i wykresów dostępne są w menu 'Help'. Dokumentacja została przygotowana w taki sposób, aby pomóc w przeprowadzeniu konkretnych procesów przy użyciu programu.
 
Designed for Microsoft Windows  - iGrafx  został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie najnowszych funkcji dostępnych w Windows XP, a w szczególności wyboru użytkowników, wyboru zadań, nowych stylów graficznych, itd.